Hoppa till sidans innehåll

Frågor och Svar


Sektionen får under hand många frågor som rör tolkningar i reglementen, frågor om byte av klubb, medicinska frågor mm. Många av dessa frågor kan vara intressanta för fler än själva frågeställaren.

Har du en fråga, skicka en e-post till This is a mailto link så får du ett personligt svar och kanske även kan få läsa svaret på denna sida.

Tekniska frågor

Jag vill korta pipan på min pistol för att få lägre utgångshastighet med vanlig ammunition. Idag ligger dom flesta ammo-typer på ca 280-290 m/s och jag vill hamna på ca 260 m/s.
 Det jag vill göra är att borra ur pipan och fodra om den med en ny pipa som är kortare. Denna kommer då att sluta några cm bakom den gamla orginalmynningen. Sen kommer kulan att fortsätta helt i det fria i den sista biten i den gamla urborrade pipan.
Konceptet liknar alltså så som moderna luftgevär är utformade nuförtiden och även den nya Waltherpistolen (SSP) är utformad på sådant vis (åtminstone den som visades upp på SM).

Hur har det gått med SSP? Är den tillåten nu eller blev det utförandet förbjudet? Det var väl fråga om det var att betrakta som en rekylbroms (vilket det inte är). Jag vill alltså modifiera min pistol på liknande sätt.

Svar: Man kan göra förändringen enligt ovan och det kommer inte att bedömas som någon mynningsbroms.
När det gäller Walther SSP som är urborrad ca 5 mm så har dom fått skriftligt ifrån ISSF att detta inte är att anse som någon mynningsbroms. Detta enl importören Jonas Edman.

/Per Månsson

Visa svar


Dölj svar


Fråga 1: Vilka riktmedel är tillåtna i luftpistol. Är typen diopter ringar tillåtna eller är det endast "öppna" som är tillåtna.

Fråga 2: Kan man med ett typ "spännband" fixera handen i greppet eller måste det vara format i ett fast material integrerat med övriga kolven. Tacksam för svar...

8.4.1.1 a) Ingen del av kolven eller pistolen får formas eller utföras så att stöd kan erhållas utanför handen. Handleden skall vara synligt fri när pistolen hålls i normalt skjutläge. Armband, armbandsur eller liknande föremål är förbjudna på den arm eller hand som håller pistolen.

8.4.1.1 b) Justerbara kolvar är tillåtna om de överensstämmer med reglerna för grenen när de är justerade för den tävlandes hand. Justeringar av kolvar är föremål för slumpmässig utrustningskontroll för att säkerställa att de överensstämmer med dessa regler. 

8.4.1.3 a) Endast öppna riktmedel är tillåtna. Riktmedel av typ optisk-, spegel-, teleskopisk-, laserstråle, elektroniskt projicerad prick etc. är förbjudna.

8.4.1.3 b) Alla riktningsanordningar som programmerats att påverka avfyringsmekanismen är förbjudna. Skyddstäckning över främre eller bakre riktmedlen är icke tillåtna.

Visa svar


Dölj svar


Jag tänkte damma av laddpressen och jag vet ju att man ska skjuta med blykula och inte får skjuta med mantlade kulor, men räknas H&N:s förkopprade wadcutterkulor som mantlade? De ger ju mycket mindre avlagringar i både pipa och laddutrustning. / Nilsson

Grunden till ISSF regel 8.4.4. är säkerhetsaspekten, mantlade kulor ger större risk för rikoschetter än kulor av mjuka material. Generellt kan det vara svårt att bedöma hur hård en ytbeläggning är utan ingående tester.

I den förkopprade H&N-kulans fall har jag har fått ta del av dokumentation från ett tyskt provningsinstitut, DEVA, ungefär motsvarande Statens provningsanstalt. De har testat deformationen på den förkopprade H&N-kulan jämfört med en blykula och jämställer dem i det hänseendet.

Eftersom detta utlåtande finns så gör domargruppen bedömningen att just denna kula är godkänd att användas i skyttesportgrenar som skjuts enligt ISSF:s reglemente.

Patrik Johansson
Domargruppen 

Visa svar


Dölj svar


Medicinska frågor

Har i veckan fått utskrivet ett preparat, Nasonex, som finns med på röda listan på RF:s hemsida. Där står att om man tillhör gruppen "hög tävlingsnivå" krävs en förenklad dispensansökan, om inte gäller generell dispens. Vad som avses med hög tävlingsnivå har jag inte hittat en förklaring till, men jag anar att jag kan behöva skicka in en dispensansökan.

Svar: Hög tävlingsnivå i sportskytte betyder SM, (och då menar vi de SM som godkänts av RF, alltså inte olika former av veteranmästerskap) och internationella tävlingar.
Har man deltagit i någon sådan tävling under de senaste 12 månaderna tillhör man gruppen "hög tävlingsnivå" och måste söka dispens.
Blanketter för dispensansökan finns på RF hemsida och ansökan skickas in till Doping-kommissionen.

/Rolf Bodin  This is a mailto link

Visa svar


Dölj svar


Jag har amputerat 2 fingertoppar på höger hand, pekfinger och långfinger. På grund av detta så använder jag ringfingret mer än normalt, speciellt i mitt arbete vilket gör att jag har fått musarm. Den sena och muskel som löper från ringfingret och fäster i armbågen är konstant överansträngd.  

Sjukgymnasten har därför rekommenderat nåt som kallas Rehband EPI vilket jag har provat och funnit lindra smärtan. När jag skjuter pistol får jag efter ett antal serier ont i armen men med hjälp av bandet som dras fast runt armen så blir det bättre. Frågan är om ett sådant band är tillåtet vid tävling i luftpistol? Vad säger reglementet?

Här är reglementet väldigt tydligt:

6.7.5.2 Användandet av all specialutrustning, hjälpmedel eller kläder, inkluderat användandet av ”Kinesio”, medicinsk- eller liknande tejpning, som immobiliserar eller på ett otillbörligt sätt begränsar rörligheten av skyttens ben, kropp eller armar är förbjuden för gevär, pistol och viltmål för att försäkra att skyttens prestation inte artificiellt förbättras.

8.4.1.1 a) Ingen del av kolven eller pistolen får vara utsträckt eller vara konstruerad på så sätt att stöd kan erhållas utanför handen. Handleden ska vara synligt fri när pistolen hålls i normalt skjutläge. Armband, armbandsur eller liknande föremål är förbjudna på den arm eller hand som håller pistolen.

 

Patrik Johansson
Domargruppen 

Visa svar


Dölj svar


Övriga frågor

När och hur gör jag byte av klubb?

Representationsbestämmelserna finns på SvSF hemsida under ”Regler och bestämmelser”.
I dokumentet ”SvSF Allmänna bestämmelser” kap 8 står att läsa:

8 REPRESENTATIONS- OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 
8.1 Skytt äger rätt att söka medlemskap i den förening han/hon önskar. 
8.2 Skytt får i respektive disciplin representera annan förening i vilken skytten erhållit medlemskap. 
8.3 Medlem kan som aktiv endast representera en förening i respektive disciplin.
8.4 Byte av vilken förening skytten vill representera i respektive disciplin får ske högst en gång per kalenderår. 

Dessa bestämmelser är fastställda av FS 2016-11-25.

Viktigt är att resp förening och SvSF kansli ska meddelas när skytt byter representationsförening.

Christer Claesson

Visa svar


Dölj svar


----------------------------------
Regelfråga Pistol? Maila
This is a mailto link
----------------------------------

Gevärssektionen

Lerduvesektionen

Pistolsektionen

Viltmålssektionen

TRÄNINGSDAGBOKEN


SAMARBETSPARTNERS

 
 
WEBBSHOP
Bingolotto_Svenska Skyttesportförbundet

TÄVLINGARPostadress:
Svenska Skyttesportförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086996370
E-post: office@skyttesport.s...